FAQ

Czy systemy DreamFilters usuwają z wody zdrowe minerały?
Woda otrzymywana podczas uzdatniania w systemach DreamFilters jest pełna organicznych minerałów dzięki remineralizacji na końcowych jej etapach.
Warto wiedzieć o tym, że minerały dzielą się na organiczne i nieorganiczne.

Proces osmozy odwróconej, który stosujemy w systemach DreamFilters, faktycznie usunie wszystkie zanieczyszczenia i minerały z wody.

Jesteśmy jednak przekonani, że w dzisiejszych czasach ryzyko przedostania się szkodliwych zanieczyszczeń do organizmu jest nieporównywalnie wyższe niż korzyści ze wchłaniania minerałów z wody kranowej, które w dużej mierze są nieorganiczne, czyli nieprzyswajalne przez organizm człowieka!

Kładziemy nacisk na wstępne oczyszczenie wody, a następnie dodajemy tylko to, czego potrzebuje nasz organizm.

Dziś już wiemy z całą pewnością, że czysta woda jest chłonna i ma tendencję do nasycania.
Dlatego też w kontakcie z modułami Refil uzupełnionymi o szlachetne skały, które ukształtowały się miliony lat temu i pamiętają jeszcze naszą planetę wolną od zanieczyszczeń, otrzymujemy gwarancję witalnej, zdrowej wody.
Dzięki takim kamieniom jak m.in. kryształ górski, ametyst, różowy kwarc, szungit, wzbogacamy wodę o minerały z najbezpieczniejszego i nieskazitelnego źródła!
Co to jest wartość PPM i czym się ją mierzy?
Wartość PPM (Parts per million) mierzymy urządzeniem TDS (Total dissolved solids), które służy do pomiaru sumy rozpuszczonych substancji w wodzie takich jak sole, metale lub minerały.
Zmierzona wartość nie określa tego, jakie substancje są rozpuszczone w wodzie tylko ich ilość.
Miernik TDS wykorzystuje przewodność elektryczną, dzięki której można oszacować ilość obcych substancji stałych rozpuszczonych w wodzie.


Czysta woda praktycznie nie przewodzi prądu, wraz ze wzrostem ilości substancji rozpuszczonych mamy w wodzie więcej jonów, dlatego im więcej wolnych kationów i anionów w wodzie tym lepiej przewodzi ona prąd.
Na podstawie tej zależności możemy z pewnym przybliżeniem wyliczyć ilość rozpuszczonych soli.
Miernik TDS samodzielnie przelicza przewodność wody na ilość rozpuszczonych substancji i podaje wynik w PPM.

*Przykład:

Wynik PPM (Parts per million) oznacza, że przy wartości np.: 200 PPM na każdy jeden milion cząsteczek wody przypada około 200 cząsteczek rozpuszczonych substancji stałych.
Dlaczego wartość PPM wody po filtracji jest zmienna i od czego to zależy?
Wartość PPM jest zmienna i zależy od wielu czynników, przykładowo od:
* złóż, które znajdują się w module remineralizującym jak i kamieni szlachetnych w energetyzatorze Refil. Zwiększają one wartość ppm, wzbogacając wodę o niezbędne minerały.
* temperatury wody zasilającej. Im niższa temperatura wody zasilającej, tym niższa wartość ppm i odwrotnie.
* ciśnienia wody zasilającej. Im niższe ciśnienie wody, tym wyższa wartość PPM.
częstotliwości korzystania z systemu. Membrany odwróconej osmozy działają lepiej, jeśli są często używane.

*UWAGA — Po kilku tygodniach korzystania z systemu wartości PPM są zauważalnie lepsze niż w porównaniu z wartościami po pierwszym uruchomieniu. Po kilku tygodniach korzystania z systemu krótsze czasy pracy stacji uzdatniania pozwolą uzyskać jeszcze lepsze wartości czystej wody.
Co jeśli system produkuje mniej lub więcej Permeatu porównując z danymi technicznymi sprzętu?
Ilość produkowanej wody osmotycznej (l / min) zależy od:
- temperatury wody zasilającej — im niższa temperatura wody zasilającej, tym niższa produkcja wody osmotycznej.
- ciśnienia wody zasilającej — Im niższe ciśnienie wody, tym niższa produkcja wody osmotycznej.
- jakości wody zasilającej.

*UWAGA — Optymalne warunki do pracy systemu to 3,5 do 4,5 barów, ok. 23°C i nie więcej niż 200 ppm jeśli chodzi o wodę zasilającą stacje uzdatniania DreamFilters.
Co oznacza błąd E1?
Błąd systemu E1 jest informacją o braku lub zbyt małej ilości wody zasilającej stację uzdatniania DreamFilters. W zależności od modelu DreamFilters minimalne ciśnienie wody zasilającej wynosi od 2 do 3 barów. W takim przypadku należałoby zdiagnozować problem braku wody i podjąć następujące kroki:

*Należy sprawdzić, czy główny zawór wody jest całkowicie otwarty.
* sprawdź, czy wąż, który podłączony jest do wejścia water inlet nie został zagięty.
* Sprawdź pozycję HYDRO-STOPPER zaworu, który prawdopodobnie zamknął dopływ wody.

*UWAGA — Jeżeli dźwignia zaworu jest w pozycji B (czyli dźwignia odchylona jest od zaworu) oznacza to, że zawór zamknął dopływ wody. Należy ustawić dźwignię w pozycji A w której to dźwignia przylega do zaworu.

* Sprawdź, czy sitko zaworu HYDRO-STOPPER nie zostało zapchane zanieczyszczeniami z rur.
* Należy wyłączyć i włączyć system w celu wykonania kolejnej próby rozruchowej.

Jeśli twoje działania nie przyniosły pożądanego efektu, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych instrukcji.
Co oznacza Błąd E3 ?
Błąd E3 jest następstwem błędu E1. Oznajmia użytkownikowi, że od minimum 5 minut system pozostaje bez wody zasilającej.
Po 5-minutowym nieudanym czasie oczekiwania na zasilanie wodą z rur system wprowadza odpowiednie podzespoły w stan uśpienia w celach ochronnych. Należy zdiagnozować problem braku wody dostosowując się do kroków przedstawionych podczas problemu E1. Jeśli udało nam się ponownie doprowadzić wodę do systemu, należy wcisnąć przycisk restart wyświetlanym na ekranie maszyny filtrującej.
Co oznacza błąd E2?
Błąd E2 pojawia się tylko i wyłącznie jeśli w nieodpowiednim czasie będziemy chcieli wykonać wymianę filtrów. System blokuje tę możliwość do momentu, kiedy ta wymiana jest konieczna. System monitorując procesy filtracji, oblicza i udostępnia wykonanie konserwacji w odpowiednim dla tego momencie.
Co jeśli system uzdatniania DreamFilters wytwarza zbyt mało wody oczyszczonej?
Mniejsza ilość wody wypływająca z systemu niekoniecznie musi oznaczać problem.
Jeśli posiadamy model Aqua Home bądź Aqua Business, gdzie występuje zbiornik magazynujący wodę, podczas dopełniania zbiornika możemy zauważyć, że ilość produkowanej na minutę wody, wyświetlanej na ekranie maszyny jest mniejsza bądź spada. Dzieje się tak, ponieważ zbiornik wytwarza ciśnienie zwrotne.

Kolejnymi czynnikami, które mogą mieć wpływ, na zmniejszoną produkcję wody są:

* Niska temperatura wody zasilającej. Im niższa temperatura wody zasilającej tym ilość wody filtrowanej będzie mniejsza.
* Zbyt wiele urządzeń pobierających wodę z systemu w tym samym czasie.
*Zbyt duża odległość i różnica poziomów pomiędzy kranem a maszyną

* Słabe ciśnienie wody zasilającej. Minimalne ciśnienie wody zasilającej powinno wynosić od 2 do 3 barów.

Co należy sprawdzić?
- Otwórz osłonę, pod którą znajdują się filtry wstępne i sprawdź wartość ciśnienia wody zasilającej na manometrze o skali od 1 do 10 bar.
- następnie sprawdź wartość na manometrze o skali od 1 do 5 bar. Jeśli na manometrze wartość wynosi od 0 do 0,5 oznacza to że filtry zostały częściowo zapchane i należy je wymienić.
- Sprawdź, czy główny zawór wody jest całkowicie otwarty.
- Sprawdź, czy wąż, który podłączony jest do wejścia water inlet nie został zagięty.
- Sprawdź, czy sitko zaworu HYDRO-STOPPER nie zostało zapchane zanieczyszczeniami z rur.

*UWAGA — Pomiar ilości produkowanej wody wykonujemy tylko wtedy, kiedy zbiornik jest pełny, a urządzenia do niego podłączone nie pobierają w danym momencie wody lub są wyłączone (dotyczy modeli Aqua Home i Aqua Business).

Jeśli twoje działania nie przyniosły pożądanego efektu, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych instrukcji.
Co jeśli system działa, ale wydaje się głośniejszy niż zwykle?
Może to oznaczać, że zbyt mała ilość wody zasila maszynę filtrującą, co skutkuje głośniejszą pracą pomp.

Należy sprawdzić następujące aspekty:

* Minimalne ciśnienie wody zasilającej powinno wynosić od 2 do 3 barów.

- Otwórz osłonę, pod którą znajdują się filtry wstępne i sprawdź wartość ciśnienia wody zasilającej na manometrze o skali od 1 do 10 bar.
- następnie sprawdź wartość na manometrze o skali od 1 do 5 bar. Jeśli na manometrze wartość wynosi od 0 do 0,5 oznacza to, że filtry zostały częściowo zapchane i należy je wymienić.
- Sprawdź, czy główny zawór wody jest całkowicie otwarty.
- Sprawdź, czy wąż, który podłączony jest do wejścia water inlet nie został zagięty.
- Sprawdź, czy sitko zaworu HYDRO-STOPPER nie zostało zapchane zanieczyszczeniami z rur.

Jeśli twoje działania nie przyniosły pożądanego efektu, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych instrukcji.
Co jeśli system zgłasza błąd E1 po wymianie filtrów?
Błąd systemu E1 to informacja o braku lub zbyt małej ilości wody zasilającej stację uzdatniania DreamFilters. W takim przypadku należy zdiagnozować problem braku wody i podjąć następujące kroki:

* Sprawdź, czy główny zawór wody jest otwarty.
* Sprawdź, czy wąż, który podłączony jest do wejścia water inlet nie został zagięty.
* Jeśli odłączyłeś wszystkie węże podczas wymiany filtrów, sprawdź poprawność ich ponownego podłączenia.
* Sprawdź pozycję HYDRO-STOPPER zaworu, który prawdopodobnie zamknął dopływ wody.

*UWAGA- Jeżeli dźwignia zaworu jest w pozycji B (czyli dźwignia odchylona jest od zaworu) oznacza to, że zawór zamknął dopływ wody. Należy ustawić dźwignię w pozycji A w której to dźwignia przylega do zaworu.

* Należy wyłączyć i włączyć system w celu wykonania kolejnej próby rozruchowej.

Jeśli twoje działania nie przyniosły pożądanego efektu, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych instrukcji.
Dlaczego system co jakiś czas uruchamia się i zatrzymuje, pomimo tego, że woda nie jest pobierana?
Jeśli system uruchamia się na krótki czas i znów zatrzymuje jest to oznaką minimalnego spadku ciśnienia w systemie, bądź niedopasowanych ustawień *SystemAdapt w modelach Aqua Home lub Aqua Business.

Oznaczać to może również, że w przypadku modeli Aqua Home i Aqua Business system uzupełnia stan wody w zbiorniku.
Jeżeli jesteś pewien, że w danym momencie żaden z podłączonych do systemu urządzeń nie pracuje i nie pobiera wody ze zbiornika, należałoby dokładnie sprawdzić, czy wylewka jest odpowiednio zamknięta. Nawet najmniejsze odchylenie rączki wylewki może spowodować kilkusekundowe włączenie się systemu.

Jeżeli jesteś pewien, że rączka kranu jest zamknięta, sprawdź system pod względem szczelności. Sprawdź, czy wokół systemu lub urządzeń, które system zaopatruje w wodę, można zaobserwować jakiś wyciek.

*SystemAdapt — to zestaw ustawień, dzięki którym można dopasować pracę systemu uzdatniania DreamFilters z innymi urządzeniami zaopatrywanymi w czystą wodę. SystemAdapt występuje w modelach Aqua Business i Aqua Home.
Menu->Ustawienia->więcej->SystemAdapt

Jeśli twoje działania nie przyniosły pożądanego efektu, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych instrukcji.
Dlaczego woda w szklance zaraz po nalaniu ma mleczny odcień, ale po krótkiej chwili robi się przejrzysta?
To nie jest błąd! Są to pęcherzyki tlenu i wodoru, które mogą powstać podczas odwróconej osmozy. Jest to również oznaka doskonałej filtracji.
Dlaczego woda przepływa do odpływu po zamknięciu kurka?
To nie jest błąd! System znajduje się w programie czyszczenia, aby móc ponownie uzyskać optymalną jakość wody pitnej podczas następnego poboru wody.
Co oznacza wartość przedstawiana na manometrze o skali 1-10 bar?
Zdejmując osłonę, pod którą znajdują się filtry Refil znajdziemy 2 manometry. Manometr o skali 1-10 przedstawia wartość w barach odpowiadającą ciśnieniu wody zasilającej system uzdatniania DreamFilters.
Co oznacza wartość przedstawiana na manometrze o skali 1-5 bar?
Zdejmując osłonę, pod którą znajdują się filtry Refil znajdziemy 2 manometry. Manometr o skali 1- 5 przedstawia wartość w barach odpowiadającą ciśnieniu wody zasilającej już po filtrach wstępnych. Dzięki temu prostemu zastosowaniu możemy łatwiej stwierdzić, jaki jest stopień zanieczyszczenia i przepływowości filtrów wstępnych.
Czy podczas wymiany filtrów Refil, korpus ze stali nierdzewnej jest ten sam który wysłałem podczas wcześniejszej wymiany filtrów ?
Oczywiście, że tak! Dla posiadacza jednego z systemów DreamFilters przewidziane są 2 zestawy filtrów Refil, naprzemiennie napełnianych. Korpusy ze stali nierdzewnej Refil zostają poddane procesowi czyszczenia ultradźwiękami w temperaturze 70°C, a następnie są dezynfekowane i przygotowane do ponownego napełnienia.
Czy mogę kupić dodatkowy zestaw filtrów na kolejny rok?
Tak, można zakupić zestaw filtrów na kolejny rok, lecz nie jest to zalecane, gdyż podczas corocznej wymiany otrzymujesz zawsze świeżo napełniane złoża. Dodatkowo filtry Refil obarczone są kaucją w kwocie 99 euro.
Czy muszę płacić za koszty przesyłki podczas odsyłania filtrów Refil?
Wraz z zamówionym zestawem filtrów do wykonania rocznej konserwacji użytkownik otrzymuje opłaconą etykietę zwrotną. Zużyte filtry Refil należy opróżnić z wody i włożyć do tego samego pudełka, nakleić etykietę zwrotną, a następnie dostarczyć do najbliższego oddziału poczty.
Czy w razie braku odesłania filtrów Refil jestem narażony na dodatkowe koszty?
Niestety, w razie braku odesłania filtrów ze stali nierdzewnej Refil użytkownik może ponieść koszty w wysokości 99 euro zwanych kaucją zapisaną w umowie kupna.
Co jeśli po pierwszym uruchomieniu systemu lub po wymianie filtrów na powierzchni wody w szklance można zauważyć małe drobinki.
Po pierwszym uruchomieniu systemu lub po ich wymianie należy pozwolić wodzie spłynąć do zlewu przez pierwsze 3 minuty w celu wstępnego przepłukania filtrów liniowych Refil.
Dlaczego system nie wysyła przypomnień poprzez SMS o koniecznej wymianie filtrów?
Jeżeli po wpisaniu numeru użytkownika nie otrzymano wiadomości SMS potwierdzającego łączność, należy wykonać następujące kroki:

*Sprawdź wprowadzony numer użytkownika. Numer może zawierać błąd bądź jest nieaktywny.

* Pozycja anteny lub maszyny nie jest odpowiednia. Sprawdź położenie urządzenia lub położenie anteny.
W miarę możliwości należy wysunąć antenę, aby złapała zasięg.

*Sprawdź, czy antena jest odpowiednio przykręcona do gniazda znajdującego się na tylnej osłonie maszyny.

*Wykonaj test połączenia. Menu-> Ustawienia-> więcej-> PUSH Notification-> Test połączenia.
Sprawdź, czy numer, który widnieje, nad przyciskiem „test połączenia” jest poprawny. Telefon z podanym wyżej numerem powinien być załączony. Następnie należy wcisnąć przycisk test połączenia. W tym momencie system próbuje nawiązać łączność z telefonem użytkownika.

*UWAGA — W skrajnych przypadkach czas oczekiwania nas SMS może wynieść nawet 15 minut. Po udanym połączeniu użytkownik otrzymuje SMS potwierdzający gotowość do pracy.

Jeśli twoje działania nie przyniosły pożądanego efektu, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych instrukcji.
Czy opcja powiadamiania poprzez SMS generuje dodatkowe koszty w trakcie użytkowania?
Nie. Koszt opcji SMS podczas zakupu systemu w konfiguratorze jest jednorazowy i nie generuje dodatkowych kosztów podczas użytkowania.
Czy w każdym momencie użytkowania do stacji uzdatnia DreamFilters, można dokupić system powiadamiania SMS ?
Tak. Opcję powiadamiania SMS można w każdym momencie dokupić, lecz wiąże się to z wysyłką systemu do serwisu w celu wbudowania dodatkowego modułu. Dlatego warto zastanowić się nad zaletami posiadania opcji SMS tuż przed zakupem stacji DreamFilters.
Czy system powiadamiania poprzez SMS działa w razie utraty gwarancji?
Powiadamianie poprzez SMS jest ściśle powiązane z systematycznością wymian filtrów.
Jeżeli użytkownik zaprzestanie wykonywania konserwacji w wyznaczonym czasie, system powiadamiania SMS zostanie automatycznie dezaktywowany.

*UWAGA: Każda roczna wymiana filtrów ponownie aktywuje system powiadamiania poprzez SMS.
W jakim języku przychodzą wiadomości tekstowe na telefon użytkownika?
Opcja SMS przewidziana jest obecnie w języku angielskim, skierowanym dla wszystkich użytkowników w Europie.
Czy filtry Refil dostępne są też w innym kraju?
Z racji sporych utrudnień związanych z wysyłką za granice, przesyłane są tylko hermetycznie zapakowane minerały w celu ich wymiany.
Istnieje również możliwość wymiany modułów Refil, lecz jest to obarczone dodatkowymi kosztami.
OEM? Czy odbiorca hurtowy ma możliwość sprzedawania produktów DreamFilters pod własną nazwą marki?
Owszem jest to możliwe! Każdy zainteresowany przedsiębiorca chcący sprzedawać systemy uzdatniania DreamFilters pod własną nazwą marki ma taką możliwość, kontaktując się z producentem poprzez wypełnienie formularza na stronie. Każda umowa pomiędzy producentem a zainteresowanym jest indywidualnie dopasowywana pod klienta.
Skąd te 0,3 centa za litr ?
Jeżeli weźmiemy do przykładu średnie ceny wody wodociągowej oraz ścieków w Berlinie to koszt wyprodukowania jednego litra krystalicznie czystej wody wynosi ok. 0,003€ czyli 0,3 centa!
Dla porównania koszt wody mineralnej w sklepie waha się od ok. 19-50 centów za litr!

* Czy wiedziałeś, że wyprodukowanie 15 tysięcy litrów krystalicznie czystej wody dzięki stacjom uzdatniania DreamFilters to koszt zaledwie ok. 45€! Kupienie takiej ilości wody butelkowej może wynieś nawet 7500 €!
Ile wody zużywają systemy DreamFilters, aby wyprodukować jeden litr czystej wody?
Stacje uzdatniania DreamFilters odznaczają się wysoką wydajnością podczas produkcji wody czystej, ocierającej się o rekordowy stosunek wody czystej do odrzutu.

W przypadku stacji uzdatniania DreamFilters wynosi ona 1: 0,7.
Oznacza to, że na jeden litr wyprodukowanej wody czystej przypada 0,7 litra odrzutu do kanalizacji. Ten wynik pozwala zaoszczędzić nawet do 74% zużycia wody, w porównaniu do ilości poboru wody w systemach innych marek.

*UWAGA — Systemy DreamFilters wykorzystują do wyprodukowania 1 litra czystej wody ok. 1,7 litra wody wodociągowej, podczas gdy w przypadku innych marek może dojść nawet do 7 litrów!
Czy systemy DreamFilters mogą filtrować wodę o twardości powyżej 14 dH°?
Twarda woda to zmora wszystkich urządzeń zasilanych wodą. Rzeczywiście DreamFilters nie przewiduje, aby stacje uzdatniania filtrowały wodę o wysokim współczynniku twardości wody przekraczającym 14 dH°, lecz nie jest to zabronione.

Dla klientów, u których woda wodociągowa przekracza zalecany limit, DreamFilters przewidziało dodatkowy filtr wstępny ze złożem zeolitowym, pomagającym zmiękczyć wodę, zanim dotrze ona do podzespołów systemu.

Użytkownik podczas zakupu jednej ze stacji, w konfiguratorze ma możliwość dokupienia wyżej wspomnianego modułu.

*UWAGA — Stacje uzdatniania DreamFilters wykorzystywane do filtracji wody uznawanej za twardą mogą wymagać częstszej konserwacji w postaci wymiany filtrów wstępnych.
Czy używanie systemów DreamFilters do filtracji zbyt twardej wody może prowadzić do utraty gwarancji?
W skrajnych przypadkach utrata gwarancji może stać się faktem, ale dzieje się tak tylko wtedy, kiedy warunki, w których stacja uzdatniania może filtrować wodę, ewidentnie zostały przekroczone.

Spokojnie! DreamFilters wychodzi naprzeciw trudnej sytuacji użytkowników i zaleca korzystanie z dodatkowego filtra wstępnego ze złożem zeolitowym, który to w znacznym stopniu pomaga wydłużyć żywotność systemu. Dzięki temu rozwiązaniu DreamFilters zezwala na filtrację systemów w trudnych warunkach, uznając gwarancję, dla posiadanej stacji uzdatnia wody.

You will never walk alone! Nasi doradcy w skrajnych przypadkach zaproponują, indywidualną, darmową konsultację każdemu użytkownikowi, aby znaleźć wyjście z sytuacji i doprowadzić do optymalnej wydajności systemu.
Brak wody z kranu, bez przyczyny?
Bardzo prawdopodobne, że za brak wody z wylewki odpowiedzialny jest jeden z systemów powiadamiania użytkownika o nadchodzącej przyszłej konserwacji, który na 30 dni bądź 2000 i 1000 litrów przed datą wymiany filtrów, zatrzymuje pracę maszyny.

Dzięki PUSH Notification na ekranie maszyny pojawił się komunikat o konieczności zaopatrzenia się w filtry zamienne, aby w odpowiednim czasie dokonać wymiany. W tym wypadku wystarczy potwierdzić komunikat i dalej korzystać z krystalicznie czystej wody.
Przekroczyłem datę wymiany filtrów, co dalej ?
Przekroczenie daty wymiany nigdy nie jest dobre, ale nie prowadzi do natychmiastowej utraty gwarancji. Po przekroczeniu daty wymiany system wyświetla na ekranie ilość dni lub litrów, które zostały udostępnione użytkownikowi jako rezerwa, aby zaopatrzył się w zestaw filtrów zamiennych.
Potwierdzając komunikat na ekranie pojawi się numer telefonu jak i kod QR, dzięki którym można zamówić filtry.

*WSKAZÓWKA- Skanując kod QR z ekranu maszyny użytkownik zostaje przekierowany do sklepu, w którym może nabyć kompatybilny ze swoją stacją uzdatniania zestaw filtrów zamiennych.

*UWAGA- Jeśli do końca czasu rezerwowego użytkownik nie wymieni filtrów, wtedy system z przyczyn bezpieczeństwa o jakość wody jak i ochrony podzespołów wprowadzi blokadę. Od tego momentu filtracja wody nie będzie możliwa!
Co to oznacza, że system został zablokowany?
System został zablokowany z powodu braku wykonania w wyznaczonym do tego czasie konserwacji, czyli wymiany filtrów. Należy niezwłocznie zaopatrzyć się w zestaw filtrów zamiennych.

Istnieje również możliwość pozbycia się blokady, wybierając opcję „Odblokuj”, ale jest to związane z natychmiastową utratą gwarancji! DreamFilters zdecydowanie nie poleca tego rozwiązania, lecz pozostawia użytkownikowi wybór.

*WSKAZÓWKA- Skanując kod QR z ekranu maszyny użytkownik zostaje przekierowany do sklepu, w którym może nabyć kompatybilny ze swoją stacją uzdatniania zestaw filtrów zamiennych.

*UWAGA- W przypadku, gdy system został zablokowany, pobór wody jest niemożliwy.
Gdzie znajdę kod do wymiany?
Podczas zakupu filtrów zamiennych system generuje dwa spersonalizowane kody, które znajdują się na rachunku. Kod należy wpisać w polu do tego wyznaczonym podczas wymiany filtrów. Jeżeli z jakichś powodów rachunek z kodami został utracony, należy skontaktować się w tej sprawie z producentem.

*UWAGA- Zwróć uwagę na poprawne wpisanie kodu podczas wymiany. Wprowadzenie nieprawidłowego kodu może prowadzić do utraty gwarancji.
Co jeśli wybiorę opcję UNLOCK?
Użycie opcji odblokuj, sprawia, że woda ponownie będzie płynąć z kranu, pomimo tego, że konserwacja nie została wykonana.
DreamFilters nie zaleca wyboru opcji „odblokuj”, gdyż jest to równoznaczne z utratą gwarancji. Producent nie bierze odpowiedzialności za jakość wody jak i żywotności systemu po odblokowaniu.

2. 2.Technologia impulsowego uzdatniania wody.

Jak działa technologia ?
Urządzenia z serii Impuls to nowoczesny system rozszczepiający wodorowęglan wapnia Ca(HCO3)2 na mono-kryształy aragonitu.

Powstały węglan wapnia w postaci monokryształu traci zdolność przyczepiania się do powierzchni.

Technologia którą dostarcza nam Firma DreamFilters oparta jest na pojemnościowych impulsach elektromagnetycznych, nie wykorzystuje soli ani jakichkolwiek substancji chemicznych.

Pośród dostarczanych urządzeń posiadamy jedyni na rynku systemy, które z generatora wysyłają mocne stabilne impulsy, które to dają nam gwarancję przetworzenia wodorowęglanów wapnia na nieszkodliwe zarodki CaCO3(aragonitu) i właśnie w takiej formie nie ma już możliwości wytworzenia się twardego osadu kamienia kotłowego w postaci (kalcytu).
Jakie uzyskam efekty po zainstalowaniu urządzenia ?
Unikalna technologia impulsu daje doskonałe efekty.
Urządzenia naszej firmy generują impulsy, które, w zależności od serii, wytwarzają pole elektrostatyczne, elektromagnetyczne, lub oba jednocześnie. Wytworzone pole oddziałuje na strukturę wodorowęglanu zaburzając jego równowagę.
Cały proces opisany jest prostym wzorem:
Ca(HCO3)2 + IMPULS -> CaCO3 (monokryształ)+ H2O + CO2
Wodorowęglany wapnia i magnezu w postaci monokryształów są całkowicie bierne, dzięki czemu tracą zdolność wytrącania się, a co za tym idzie, budowania trwałych struktur.
CaCO3 w postaci monokryształu jest całkowicie wypłukiwane z instalacji wodnej. Ponadto uwolniony dwutlenek węgla wchodzi w reakcję z istniejącymi osadami kamienia, które także są usuwane. Urządzenia IMPULS zabezpieczają również instalacje miedziane i stalowe przed korozją (rdzewieniem).
Jak widać, nie ma tutaj żadnych specyficznych składników usuwających związki wapnia. Jest to metoda całkowicie bezpieczna i naturalna.
To nie magia! Można zauważyć jedynie działanie czystej fizyki oraz chemii.

3. 3.Ambasador.

Jaki jest warunek pozostania Ambasadorem DreamFilters?
Jest tylko jeden warunek, który należy spełnić, aby zostać ambasadorem marki DreamFilters.
Z doświadczenia wiemy, że najlepszymi ambasadorami są posiadacze stacji uzdatniania wody DreamFilters. To właśnie użytkownicy podczas codziennego korzystania z systemu, doświadczający zalet z posiadania jednego z systemów Aqua
przekazują wiedzę dalej, werbując nowych zwolenników picia świeżej, krystalicznie czystej wody. Ambasadorem staje się każdy, który jest posiadaczem jednego z systemów Aqua od DreamFilters.
Jakie koszty związane są z bycia ambasadorem DreamFilters?
Nie ma żadnych dodatkowych kosztów i zobowiązań z racji bycia ambasadorem. Bycie członkiem rodziny DreamFilters nie przewiduje żadnych opłat licencyjnych, członkostwa lub jakichkolwiek wiążących umów — są tylko przywileje i realne pieniądze!
Dodatkowo wszystkie materiały do pobrania udostępnione w panelu klienta są darmowe.
W jaki sposób mogę zarabiać będąc już ambasadorem DreamFilters?
Nic prostszego!

Każdy ambasador DreamFilters otrzymuje podczas zakupu jednego z systemów uzdatniania wody swój własny unikalny numer klienta.

Następnie numer ten powinien zostać wpisany przez osobę zachęconą do zakupu jednego z systemów Aqua w odpowiednim do tego polu podczas zamykania transakcji w sklepie internetowym.

*UWAGA- Nowy klient, wpisując numer ambasadora, podczas zakupu otrzymuje rabat w wysokości 50 euro na zakup jednej ze stacji Aqua, a na konto ambasadora powędruje adekwatnie do zakupionego modelu 100 lub 200 euro bonusu za udaną transakcję.
Kiedy środki z salda mogą zostać wykorzystane ?
Środki uzbierane przez ambasadora mogą być wykorzystane po upływie okresu, w którym nowy klient ma czas, aby ewentualnie zwrócić zakupiony towar. Klient ma prawo do 14 dni zwrócić towar bez podania przyczyny. W razie zwrotu towaru przez klienta środki na koncie ambasadora zostaną odjęte.
Jak wypłacić środki z konta ambasadora?
Środki zgromadzone w panelu klienta można przeznaczyć na zakupy w sklepie internetowym jak i wypłacić na prywatne konto użytkownika, wysyłając wniosek o przelew bankowy, bądź wypłatę za pomocą platformy PayPal.

Jeżeli tutaj nie odnalazłeś rozwiązania swojego problemu
prosimy Cię o kontakt przez nasz formularz kontaktowy.

Share with friends 🩵🩵🩵